19. Nova scena FeNS 2014

19. NOVA SCENA FENS 2014 (16-18 let)

  1. TI NE SANJAŠ, TI NE SPIŠ – Maša Zajec (SLOVENIJA)
  2. NAJINO SRCE – Urška Subašič (SLOVENIJA)
  3. EDEN DEN – Marina Bogdanovska (MAKEDONIJA)
  4. MATEMATIČAR – Monika Bajuk (SLOVENIJA)
  5. I’M NOT PERFECT, I’M JUST ME – Ina Olup (SLOVENIJA)
  6. NONA, NONA, NONA – Orange Juice (SLOVENIJA)
  7. TE REČI – Sabrina Zavšek (SLOVENIJA)
  8. TVOJA RIMA – Nežka (SLOVENIJA)